Het auteursrecht op de foto’s in deze rubriek berust bij Sébas Diekstra en wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Het is evenwel toegestaan de foto’s te gebruiken ten behoeve van redactioneel gebruik door nieuwsmedia.

Site Footer