Skip to content Skip to footer

OM heropent zaak Tamar na klacht nabestaanden

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) gaat de omstandigheden rond het overlijden van de destijds 14-jarige Tamar uit Marken opnieuw bekijken. Aanleiding hiervoor is de artikel 12 klacht die de nabestaanden hebben ingediend bij het gerechtshof.

Deskundigenbijeenkomst
Naar aanleiding van de klacht van de nabestaanden hebben verkeersanalisten van de Koninklijke Marechaussee de dossierstukken van de plaats van het ongeval bekeken. Daaruit komt naar voren dat er nog vragen zijn wat er de nacht van het verkeersongeval is gebeurd. Ook zijn er aanwijzingen dat het lichaam van Tamar is verplaatst. Het OM gaat daarom een deskundigenbijeenkomst beleggen, waarin dit opnieuw wordt bekeken door onafhankelijke experts. Daarbij zullen tevens OM-functionarissen en medewerkers van verschillende politiediensten aansluiten. Aan de nabestaanden en hun advocaat is gelegenheid geboden om openstaande vragen in te brengen.

Eerdere beslissing
De bestuurder heeft in juni 2021, op basis van de toenmalige resultaten van het opsporingsonderzoek, een OM strafbeschikking aangeboden gekregen. Het OM was van oordeel dat de bestuurder onvoldoende op de weg had gelet, een verkeersovertreding die is beboet met €1.500. Het innen van deze boete is uitgesteld in afwachting van de resultaten van de deskundigenbijeenkomst. Ook de behandeling van de artikel 12 klacht wordt aangehouden in afwachting van de uitkomst van de deskundigenbijeenkomst.

Het is op voorhand niet te zeggen op welke termijn meer duidelijkheid is te geven.

Deze ontwikkelingen zijn in een persoonlijk gesprek toegelicht aan de nabestaanden en hun advocaat.

Bron: Openbaar Ministerie